หลักสูตรการพูด การพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลิกภาพ

เราคือมืออาชีพในการพัฒนาบุคลากร

ที่มีประสบการณ์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ... สู่มาตรฐานระดับสากล

previous arrow
next arrow
Slider

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

(Human Potential Development Institute)

จากประสบการณ์ที่คลุกคลีในวงการ การจัดอบรม สัมนาวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างคร่ำหวอด 46 ปี

คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้กับองค์กรต่างๆกว่า 500 หลักสูตร กว่า 5,000 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องตลอด 29 ปีของ ดร.จอมพล สุภาพ (ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยโกลด์เด้นสเตท สหรัฐอเมริกา)

เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรทางด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพอันดี ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กร และสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กร

ทำไมต้อง HPDI ?

เราเป็นสถาบันเดียวที่พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรได้ทุกรูปแบบ

Performance • ประสิทธิภาพ

จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรเป็นศักยภาพตนเอง และนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างฉับพลัน

Creative • สร้างสรรค์

จัดอมรมด้วยทฤษฎีธรีซาวด์เพื่อให้บุคลากร มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่มาตรฐาน และการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

Happiness • ความสุข

จัดอบรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งความคิด ทัศนคติ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

Effectiveness • ประสิทธิผล

จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ และความกตัญญูต่อองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision & Mision

ให้บริการสังคมทางด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยทฤษฎีธรีซาวด์
ให้เป็นผู้ที่มีจิตแจ่มใส ร่างกายสง่า วาจาดี

แผนที่และที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์
86 ซ.ลาดพร้าว 96
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อสอบถาม/สำรองที่นั่ง

คุณโบว์ : / 08 6392 5277

Copyright © 2020 สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์. All rights reserved.